Ružomberské zdravotnícke dni 2020
XV. ročník

5. - 6. novembra 2020


Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku.

Vážené kolegyne a kolegovia,
milí priatelia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe rozhodnutia Kolégia dekana, z dôvodu nepriaznivej hygienicko - epidemiologickej situácie v súvislosti s Covid-19, sa konferencia Ružomberské zdravotnícke dni 2020 - XV. ročník neuskutoční v pôvodnom termíne.
Zároveň pevne veríme, že v prípade priaznivej situácie, budeme môcť pokračovať v tradícii konferencie, a tým ponúknuť Vám možnosť spolupodieľať sa na zdielaní aktuálnych trendoch v spektre lekárskych aj nelekárskych odborov, či interpretácií skúseností z klinickej praxe.

S úctou a poďakovaním za pochopenie organizačný výbor konferencie.

Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku

Organizačnou ambíciou pripravovanej konferencie je sprostredkovať účastníkom informáciu o aktuálnych trendoch v spektre lekárskych aj nelekárskych odborov, dať možnosť vypočuť si nóvum informácií, ako aj ponúknuť priestor na interpretáciu skúseností z klinickej praxe. Pre vytvorenie vyváženého odborného rámca programu je samozrejme dôležité vytvorenie dostatočného priestoru na efektívnu diskusiu v rámci programu i pri stretnutiach v kuloároch a spoločenskom podujatí.

Vážení kolegovia, pevne veríme, že pripravovaný ročník Ružomberských zdravotníckych dní sa stane súčasťou vášho kalendára.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

organizačný výbor konferencie

V spolupráci s Pod záštitou Termín registrácie, odoslania prihlášky
  • Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok, Fakultná nemocnica
  • Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě, Katedrou zdravotnických studií
  • Uniwersytetom Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział lekarski i nauk o zdrowiu
  • Univerzitou Palackého v Olomouci, Fakultou zdravotnických věd
  • Slovenskej lekárskej komory
  • Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
  • Slovenskej komory medicínsko - technických pracovníkov
  • Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov
  • Slovenskej komory fyzioterapeutov
  • Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov
do 30. septembra 2020
e-mail: monika.olosova@ku.sk

Termín odovzdania úplného znenia,
abstraktu, príspevku:

do 30. septembra 2020
jaromir.tupy@ku.sk