Kontakty

Ružomberské zdravotnícke dni

Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku.

Organizátor
Fakulta zdravotníctva
Katolícka univerzita v Ružomberku
Námestie A. Hlinku 60
03401 Ružomberok
Prezident konferencie
Sekretariát konferencie (prihlášky)
prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.
Fakulta zdravotníctva
Katolícka univerzita v Ružomberku
Námestie A. Hlinku 60
03401 Ružomberok
e-mail: anton.lacko@ku.sk
Mgr. Monika Olosová
Fakulta zdravotníctva
Katolícka univerzita v Ružomberku
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
e-mail: monika.olosova@ku.sk
tel: +421 918 722 186
Predseda organizačného výboru
Ekonomické oddelenie (úhrady poplatkov)
MUDr. Jaromír Tupý, PhD.
Fakulta zdravotníctva
Katolícka univerzita v Ružomberku
Námestie A. Hlinku 60
03401 Ružomberok
e-mail: jaromir.tupy@ku.sk
tel: +421 918 722 191
Mgr. Janka Bugáňová
Fakulta zdravotníctva
Katolícka univerzita v Ružomberku
Námestie A. Hlinku 60
03401 Ružomberok
e-mail: janka.buganova@ku.sk
tel.: +421 918 722 198