Organizačná štruktúra

Ružomberské zdravotnícke dni

Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku.

PREZIDENT KONFERENCIE
prof. MUDr. Anton LACKO, CSc.
ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Predseda MUDr. Jaromír TUPÝ, PhD.
Členovia Ing. Mgr. Imrich ANDRÁSI Mgr. Janka BUGÁŇOVÁ
doc. PhDr. Mgr. Vladimír LITTVA, PhD., MPH Mgr. Milan KAMAN
Mgr. Monika OLOSOVÁ Ing. Jana HUSARČÍKOVÁ
ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO
doc. Ing. Jaroslav DEMKO, CSc. (Slovensko)
MUDr. Peter VANĚK (Slovensko)
MUDr. Igor ČOMBOR, PhD. (Slovensko)
Ing. Miloslav ČURILLA (Slovensko)
Ing. Mgr. Martin BEŇUCH (Slovensko)
prof. zw. dr. hab. n. med. Stanislav GLUSZEK (Poľsko)
doc. PhDr. Mgr. Helena KISVETROVÁ, PhD. (Česká republika)
doc. PhDr. Lada CETLOVÁ, PhD. (Česká republika)
VEDECKÝ Výbor konferencie
prof. Jose Manuel AGUILAR-PARRA, PhD. (Španielsko) prof. MUDr. Anton LACKO, CSc. (Slovensko)
prof. MUDr. Anna LESŇÁKOVÁ, PhD. (Slovensko) prof. Dr. Inga MILLERE, PhD. (Lotyšsko)
prof. nadzw. Dr hab. Grażyna NOWAK – STARZ (Poľsko) doc. MUDr. Jozef DOMENIK, PhD., MPH (Slovensko)
doc. PhDr. Zuzana HUDÁKOVÁ, PhD. (Slovensko) doc. MUDr. Ján LEPEJ, CSc. (Slovensko)
doc. PhDr. Mgr. Vladimír LITTVA, PhD. MPH (Slovensko) doc. MUDr. Milan MINARIK, PhD. (Slovensko)
doc. Dr. Jan Antoni RUTOWSKI, PhD. (Poľsko) doc. MUDr. Ivan SOLOVIČ, CSc. (Slovensko)
doc. RNDr. Jaroslav TIMKO, PhD. (Slovensko) dr n. hum. Halina KRÓL (Poľsko)
MUDr. Jaromír TUPÝ, PhD. (Slovensko) Ing. Mgr. Imrich ANDRÁSI (Slovensko)
PeadDr. RNDr. Mária NOVÁKOVÁ, PhD. (Slovensko) PhDr. Vlasta DVOŘÁKOVÁ, PhD. (Česká republika)
PhDr. Mariana MAGERČIAKOVÁ, PhD. (Slovensko) PhDr. Eva MORAUČÍKOVÁ, PhD. (Slovensko)
PhDr. Katarína ZRUBÁKOVÁ, PhD. (Slovensko)