Prihláška a poplatky

Ružomberské zdravotnícke dni

Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku.

Registrácia na konferenciu

Prihlasovanie sestier je nutné u organizátora podujatia a súčasne prostredníctvom portálu SKSaPA.


KONFERENČNÉ POPLATKY

Príjemca platby: Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok

IBAN: SK05 8180 0000 0070 0024 0604
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: dátum narodenia
V poznámke: meno a priezvisko (pre identifikáciu platby)

Úhrada konferenčného poplatku je identifikovaná podľa dátumu narodenia. V prípade platby za viacerých účastníkov naraz je nutné poslať zoznam účastníkov na e-mail: monika.olosova@ku.sk.

Potvrdenie o zaplatení je nutné dokladovať najneskôr pri registrácii na mieste! Pri neaktívnej účasti, u prihlásených (nutné odoslanie vyplnenej prihlášky) je platba možná aj na mieste pri registrácii 60,-€ v dňoch konania konferencie.

V konferenčnom poplatku je zahrnutý vstup na konferenciu, technickú podporu konferencie, propagačné a informačné materiály, občerstvenie a potvrdenie o účasti.

Konferenčné poplatky

Člen SKSaPA

Ostatní

do 30.9.2020

35,- €

do 30.9.2020

50,- €

po 30.9.2020 alebo platba na mieste

60,- €

po 30.9.2020 alebo platba na mieste

60,- €

Bez uhradenia konferenčného poplatku nie je možné akceptovať aktívnu účasť a zaradenie príspevku do Zborníka konferencie!


--- Platba na mieste je možná len € v hotovosti. ---