Úprava príspevkov

Ružomberské zdravotnícke dni

Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku.

Pokyny pre úpravu príspevkov do zborníka zverejnenom na našej stránke

na stiahnutie tu (pdf dokument).

Termín odovzdania úplného znenia, abstraktu, príspevku do 30. septembra 2020.
Príspevky, ktoré nebudú doručené do stanoveného termínu nebudú publikované a ani zaradené do programu konferencie.
Od každého účastníka konferencie bude akceptovaný len jeden príspevok ako hlavného autora a jeden príspevok ako spoluautora.

Forma prezentácie verbálna prezentácia max. 10 min. - počítačová projekcia, prezentácia vo formáte pptx pre program PowerPoint 2007 a novší, poster - max. rozmer 90 x 110 cm
Prideľovanie kreditov podľa príslušnej komory autorovi a dvom spoluautorom
Rokovací jazyk slovenský, český, poľský, anglický (bez prekladu)
Zborník konferencie všetky príspevky budú po recenzii redakčnou radou publikované v zborníku z konferencie v zborníku je možné publikovať celé články, abstrakty alebo samostatné postery
Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku