Všeobecné informácie

Ružomberské zdravotnícke dni

Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku.

Ciele konferencie

 • Informovať zdravotníkov a verejnosť o vlastných skúsenostiach z vývoja a aplikácií najnovších vedeckých poznatkov v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva, bioetiky, verejného zdravotníctva, vojenského zdravotníctva, urgentnej zdravotnej starostlivosti, pôrodnej asistencie, fyzioterapie a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
 • Prezentovať doterajšie výsledky vedeckej práce
 • Vytvoriť základy pre udržanie stálej komunikácie odborníkov v daných oblastiach

Tematické oblasti jednotlivých sekcií

 • Medicínske vedy (medicínske problémy súčasnosti)
 • Ošetrovateľstvo
 • Gynekológia a pôrodná asistencia
 • Urgentná zdravotná starostlivosť a vojenské zdravotníctvo
 • Verejné zdravotníctvo
 • Fyzioterapia
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • Bioetika a pastorálna medicína
 • Rádiologická technika

Dôležité termíny

Termín a miesto konania 5. - 6. novembra 2020
Fakulta zdravotníctva KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
Termín registrácie, odoslania prihlášky do 30. septembra 2020
Adresa Mgr. Monika Olosová
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
Tel. +421 918 722 186
Mail monika.olosova@ku.sk